Duman förbjuder ”propaganda” för icke-traditionella relationer

Den 11 juni röstade den ryska duman igenom lagändringar som förbjuder ”propaganda” för icke-traditionella sexuella relationer mellan minderåriga. Lagändringarna är en del av en större kampanj som inskränker de mänskliga rättigheterna och särskilt hbt-personers rättigheter, i Ryssland, anser Civil Rights Defenders och uppmanar president Putin att avstå från att underteckna lagen.

25 hbt-aktivister som protesterade mot lagen med en ”kyssaktion”, greps och flera organisationer har nyligen blivit anmälda för att de inte registrerat sig som ”utländska agenter”.

Lagen om förbud mot propaganda för icke-traditionella relationer röstades igenom vid en andra och tredje behandling på samma dag av statsduman, det ryska parlamentet. Innan den träder i kraft måste lagen undertecknas av den ryske presidenten Vladimir Putin. Lagen påstås skydda barn från skadlig information.

– Denna lag kränker yttrandefriheten för det ryska folket. Det är tydligt att den riktar sig till dem som förespråkar rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) personer och kan även användas för att tysta andra. Vi uppmanar president Putin att avstå från att underteckna denna lag, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

De antagna lagändringarna innebär böter för civila, statliga tjänstemän och juridiska personer som ”propagerar icke-traditionella sexuella relationer” mellan minderåriga och andra åtgärder mot dem som sprider ”propaganda” bland minderåriga.

Lagändringarna antogs vid en första behandling den 25 januari men ordalydelsen ändrades sedan från ”propaganda för homosexualitet” till ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”, en term som inte har använts i någon federal lag tidigare. Den löst formulerade lagen använder sådana definitioner på homosexualitet som ”icke-traditionella sexuella attityder” och ”förvrängd bild av jämställdheten i traditionella sexuella relationer”.

Brott mot lagen kan också resultera i indragning av verksamhet av juridiska personer i 90 dagar. Det strängare straffet tillämpas i händelse av ”propaganda” i media eller på Internet. Lagförslaget innebär också åtgärder för bestraffning för utländska medborgare som ”sprider propaganda” och föreskriver böter.

Ändringarna i lagen är en del av en storskalig kampanj som syftar till att slå ner på det civila samhället och begränsa de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i Ryssland, vilken startades av statliga myndigheter efter att Vladimir Putin blev president för tredje gången i maj 2012. Propagandalagen avspeglar också en bredare trend av anti-hbt lagar spridda över centrala och östra Europa. Liknande ”propagandalagar” har tidigare antagits på lokal nivå i tio regioner i Ryssland och har diskuterats i länder som Ungern, Lettland, Litauen, Moldavien och Ukraina.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: homofobi och Propaganda laws.
Regions: Ryssland.