Regeringen måste verka mot diskriminering

Civil Rights Defenders och Nondiscrimination Coalition uppmanar Moldaviens regering att verka för att en diskrimineringslag antas av parlamentet. I ett gemensamt brev kräver vi samtidigt att Moldaviens premiärminister Vladimir Filat gör allt i sin makt för att sätta stopp för homofoba uttalanden i den offentliga debatten.

Civil Rights Defenders oroas över att det lagförslag som lades fram för parlamentet i början av året dragits tillbaka. För att fullt ut garantera att alla personer i Moldavien är lika inför lagen är en omfattande lag mot diskriminering av stor betydelse.

Läs brevet till Moldaviens premiärminister
Letter to Prime Minister of the Republic of Moldova June 7, 2011

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: lag mot diskriminering.
Regions: Moldavien.