Hatspråk efter publicering av hbt-video

Civil Rights Defenders fördömer de hot och hatspråk som var en del av reaktionerna på ett videoklipp om rättigheter för homo-, bisexuella och transpersoner i Montenegro. Vi kräver att de montenegrinska myndigheterna utreder dessa brott grundligt.

Två klagomål om hatspråk och hot lämnades den 24 november in till domstol. Men än så länge har ingen reaktion kommit på dem. LGBT Forum Progress kommer att fortsätta lämna in klagomål, med vårt stöd.

I ett brev till montenegrinska makthavare skriver Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh att ”hot som dessa inte bara sätter de attackerade personernas säkerhet i spel utan även grundvalarna för ett fritt och demokratiskt samhälle”.

Vår partner, LBGT Forum Progress, som tillsammans med Centre for Civil Education har gjort filmen, är den enda organisationen i Montenegro som arbetar för hbt-personers rättigheter.

Bara under två första dygnen efter publiceringen hade fler än 110 000 personer sett videoklippet.

Läs brevet som har skickats till de montenegrinska makthavarna (obs, på engelska)

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Hate speech, HBT, och LGBT Forum Progress.
Regions: Montenegro.