Människorättsorganisationer oroade för Vadim Kuramshins liv

I ett brev till Kazakstans president uttrycker Civil Rights Defenders och flera andra människorättsorganisationer allvarlig oro för Vadim Kuramshin liv. Vadim Kuramshin är en framstående advokat och människorättsförsvarare, dömd till 12 års fängelse, som kommer att överföras till straffkoloni EG 164/4, ett fängelse ökänt för människorättsbrott.

Appeal Kazakh authorities Kuramshin

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Människorättsförsvarare och Fängelser.
Regions: Kazakstan.