Lagändringar ett allvarligt hot mot civila samhället

Civil Rights Defenders och flera andra internationella människorättsorganisationer uppmanar medlemmarna i den övre kammaren i det vitryska parlamentet att upphäva de nyligen antagna lagändringarna som medför begränsningar i mötes- och föreningsfriheten och försvårar arbetet för det vitryska civila samhället, särskilt för de organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Den 3 oktober 2011 antog representanthuset en rad restriktiva lagändringar för ett antal vitryska rättsakter. Ändringarna är nu på dagordningen för den övre kammaren och kommer att behandlas vid mötet den 21 oktober.

Vi är mycket bekymrade över konsekvenserna av de föreslagna lagändringarna. De utgör ett allvarligt hot mot det civila samhället i Vitryssland och hör inte hemma i rättssystemet i ett land som för mer än ett decennium sedan skrivit på flera viktiga internationella konventioner om mänskliga rättigheter, inklusive den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Joint NGO Letter regarding Belarus

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Civila samhället och Brottsbalk.
Regions: Vitryssland.