Brev till Bildt om Kambodjansk NGO lag

En koalition av internationella människorättsgrupper, inklusive Civil Rights Defenders, har i ett öppet brev uppmanat utrikesminister Carl Bildt att öka påtryckningarna på Kambodjas regering att ge upp planerna på en repressiv lag för föreningar och organisationer.

Vi befarar att det aktuella lagförslaget kan antas inom kort och att effekterna blir ytterligare inskränkningar av yttrande- och mötesfriheten i landet och av civilsamhällets handlingsutrymme.

Brevet, som skickats till ett trettiotal utrikesministerier runt om i världen, understryker vikten av att Kambodjas biståndsgivare klargör för Kambodjas regering att om lagen antas i sin nuvarande form kommer biståndet att omprövas.

Lagen är ett högprioriterat regeringsinitiativ som riskerar att begränsa civilsamhällets möjligheter att verka fritt. Civil Rights Defenders har tillsammans med 130 organisationer tidigare varnat för att lagens verkliga syfte är att ge regeringen ett verktyg för att tysta obekväma röster.

Letter to Bildt

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Freedom of assembly, Rätten till föreningsfrihet, Yttrandefrihet, och NGO-lag.
Regions: Kambodja.