Brev till premiärministern om antidiskrimineringslag

Roundtable discussion regarding anti-discrimination law

Vi har skrivit ett brev till premiärministern i Moldavien där vi uppmanar regeringen att anta en lag mot diskriminering som följer internationell lagstiftning på människorättsområdet.

Det nuvarande lagförslaget uppfyller inte europeiska eller internationella normer för mänskliga rättigheter. Ett land som strävar efter att bli medlem i europeiska unionen kan inte införa en lag som står i strid med dessa normer.

Civil Rights Defenders stödjer alla de förändringar som gruppen av NGO:er (Civic Group för jämlikhet) föreslår i en vädjan som skickades den 15 maj.

Letter to Mr Vladimir Filat May 16, 2012

PUBLIC APPEAL

Kategorier: Uttalanden.
Regions: Moldavien.