Brev till Reinfeldt – diskutera människorätt med Putin

Den 27 april besöker Rysslands premiärminister Vladimir Putin Stockholm. Vi uppmanar därför statsminister Fredrik Reinfeldt att diskutera ryska människorättsförsvarares utsatthet med honom. Fredrik Reinfeldt tog upp frågan med president Medvedev under EU-toppmötet 2009 och det finns all anledning att följa upp den nu.

I samband med Putins Sverigebesök anordnar vi också ett extrainsatt seminarium, den 27 april, angående den fortsatt allvarliga människorättssituationen i Norra Kaukasus. Olga Sadovskaya, från organisation Committee against Torture i Nichny Novgorod, besöker oss för att berätta vilken typ av kränkningar människor riskerar att utsättas för i sitt dagliga liv i Tjetjenien.

Läs mer om seminariet och anmäl dig

Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

Stockholm den 19 April 2011

Bäste Fredrik Reinfeldt,

Inför besöket av Rysslands premiärminister Putin i slutet av april vill Civil Rights Defenders påminna om den fortsatt mycket allvarliga situationen för människorättsförsvarare i Ryssland. Under EU-toppmötet med Ryssland 2009 tog du upp frågan med president Medvedev och det finns nu anledning att följa upp den under mötet med premiärminister Putin.

Civil Rights Defenders ser med oro på det ökande antal människorättsförsvarare som under de senaste åren har utsatts för hot, trakasserier, misshandel och mord. Situationen har förvärrats sedan juli 2009 då Natalia Estemirova, från vår partnerorganisation Memorial i Tjetjenien, mördades. Förövarna till mordet på Natalia Estemirova har ännu inte ställts inför rätta och det råder en utbredd straffrihet för brott riktade mot människorättsförsvarare.

I Rysslands nya oroshärd Dagestan misshandlades under 2010 fem advokater i samband med sin yrkesutövning. Den kvinnliga advokaten Sapiyat Magomedova från Dagestan, som representerar offer för människorättskränkningar i Norra Kaukasus, blev misshandlad till medvetslöshet i polisens lokaler i staden Khasavyurt. Förövarna har identifierats men inte ställts till svars. Istället har polistjänstemän från staden väckt åtal mot Sapiyat Mogamedova för offentlig förolämpning.

Vi ser en fortsatt tendens av att makthavare på olika sätt försöker tysta eller försvåra arbetet för människorättsförsvarare. Den pågående rättegången mot Oleg Orlov, ordförande för Memorial, är ett tydligt exempel på detta. Orlov påstås ha förtalat Tjetjeniens president Kadyrov när han hävdade att Kadyrov var politiskt ansvarig för mordet på Natalia Estemirova. President Kadyrov riktade vid ett flertal tillfällen dödshot mot Estemirova.

Människorättsförsvarare fortsätter i hög utsträckning att arresteras i samband med de demonstrationer för församlings- och organisationsfrihet som hålls den 31:a i varje månad i större städer. Det senaste exemplet är Igor Kalyapin, ordförande för vår samarbetsorganisation Committee Against Torture. Kalyapin arresterades den 31 mars i år tillsammans med nästan fyrtio andra i samband med demonstrationen i Nichny Novgorod. Polisens agerande i detta och i övriga fall skickar mycket negativa signaler till alla dem som på fredligt vis utkräver sina demokratiska fri- och rättigheter.

Det är viktigt att påminna om att det fortsatt ökade trycket på människorättsförsvarare inte enbart gäller för dem som arbetar med människorättsbrott i Norra Kaukasus. Journalister och aktivister över hela landet vars arbete på olika sätt är kopplat till mänskliga rättigheter genom frågor som miljö, organiserad brottslighet, korruption eller ultranationalism är också drabbade.

Vi vill med detta uppmana dig att återigen visa ditt engagemang för de utsatta människor i Ryssland som dagligen arbetar för att deras medmänniskor ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter. Kräv av premiärminister Putin att säkerheten för ryska människorättsförsvarare förbättras och att den straffrihet som råder för förövarna bakom brotten mot människorättsförsvarare upphör.

Mina medarbetare och jag står till förfogande om du önskar ytterligare information angående ovanstående.

Med vänlig hälsning,

Robert Hårdh
Chef, Civil Rights Defenders

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Fredrik Reinfeldt, Människorättsförsvarare, Straffrihet, och Vladimir Putin.
Regions: Sverige och Norra Kaukasus.