Pressa Moldavien om diskrimineringslag

Bästa Fredrik Reinfeldt och Gunilla Carlsson,

Den 13 september besöker Moldaviens premiärminister Vlad Filat Sverige. Civil Rights Defenders uppmanar regeringen att ta upp den föreslagna lagen mot diskriminering till diskussion.

Vi beklagade den moldaviska regeringens beslut att dra tillbaka lagförslaget från parlamentet den 30 mars. Argumentet var att frågan om diskriminering är känslig och att lagförslaget därför måste utredas. Vi tror inte att detta var huvudskälet.

Debatten om lagen har i Moldavien nästan uteslutande fokuserat på skyddet av sexuella minoriteter. Offentliga personer har uttalat sig nedsättande om homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det faktum att lagen är till för att garantera lika rättigheter för alla moldaviska medborgare har knappt framkommit. Enligt den tvååriga Action Plan om visaliberaliseringar som Moldavien undertecknat med EU är Moldavien skyldig att anta en lag mot diskriminering.

Civil Rights Defenders har arbetat med denna fråga i Moldavien och även på Västra Balkan i många år. När en lagstiftning väl finns på plats öppnas helt nya möjligheter att driva på för förändring. Vi tror till exempel att lagen mot diskriminering som antogs i Serbien 2009 spelade en stor roll för att en Prideparad kunde genomföras i landet för första gången i oktober 2010.

I juni sa premiärminister Vlad Filat på ett forum för frivilligorganisationer att lagen mot diskriminering skulle antas under hösten. Jag uppmanar er att under mötet med premiärministern framhålla vikten av denna lag och begära att få veta när lagen ska tas upp till omröstning i parlamentet.

Med vänlig hälsning,

Robert Hårdh
Chef, Civil Rights Defenders

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Diskriminering, lag mot diskriminering, och Vlad Filat.
Regions: Moldavien och Sverige.