Avvisa Dumans lagförslag

Civil Rights Defenders och fem andra människorättsorganisationer uppmanar i ett gemensamt brev det Ryska parlamentets överhus (Federationsrådet) att avvisa Dumans förslag om ändring av den federala lagen ”om skydd av barn från information skadligt för deras hälsa och utveckling” och andra rättsakter som antogs av Duman i tredje behandlingen den 11 juli.

Klausulerna är så vaga att risken är stor att de skulle begränsa yttrandefriheten på Internet. Lagstiftningen skulle bland annat tillåta att ett register över svartlistade webbsidor upprättas och därmed hota medborgarnas tillgång till information och i förlängningen leda till censur på det ryskspråkiga segmentet av Internet.

Läs brevet här:
Letter_to_Federation_Council

Relaterad infomation:
Krafttag mot det civila samhället

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Yttrandefrihet.
Regions: Ryssland.