Stoppa lagen om NGO:er

Vi uppmanar Kambodjas regering att omedelbart dra tillbaka lagförslaget som reglerar NGO:ers verksamhet. Lagförslaget kränker rätten till föreningsfrihet och yttrandefrihet, vilka är inskrivna i den kambodjanska konstitutionen.

Enligt lagförslaget måste det civila samhällets organisationer registreras av myndigheterna innan de kan verka i landet. Om lagen träder i kraft kommer den att försvåra arbetet för aktörerna i det civila samhället i Kambodja ännu mer. Lagen innebär ytterligare begränsningar av oberoende granskning av regeringen, i ett land där de oberoende medierna är små och oppositionen svag.

Många av världens regeringar, inklusive USA, Storbritannien, Sverige, Australien och Schweiz har offentligt uttryckt oro över lagförslaget och de negativa effekter den kan få på det civila samhället.

Draft law threatening civil society in Cambodia

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: NGO-lag.
Regions: Kambodja.