Fördöm rysk propagandalag

Civil Rights Defenders uppmanar svenska politiker att fördöma det ryska lagförslaget om ”propaganda för homosexualitet” gentemot minderåriga och uppmanar de ryska myndigheterna att respektera landets internationella och nationella åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna. Det löst formulerade lagförslaget – schemalagt för en första behandling i statsduman den 19 december – kriminaliserar ”propaganda för homosexualitet” bland barn, vilket strider mot rätten till yttrandefrihet och riskerar att utsätta hbt-personer för ytterligare diskriminering.

Lagförslaget specificerar inte vad som utgör ”propaganda för homosexualitet”, i praktiken skulle det kunna utvidgas till all information om homosexualitet och sexualupplysning. På grund av vagheten i den föreslagna lagen kommer den, om den träder i kraft, att ha förödande konsekvenser för människors rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet.

Istället för att skydda barn från skadlig information strider lagförslaget mot internationell rätt och Rysslands skyldigheter att skydda barns rättigheter. Enligt artikel 13 i barnkonventionen har barn rätt till åldersanpassad information.

Liknande lagar som nyligen införts i nio regioner i Ryssland har redan medfört ökad fientlighet och våld mot hbt-personer. Det ryska hbt-nätverket och Coming Out, båda partner till Civil Rights Defenders, rapporterar om en serie attacker mot personer som deltagit i fredliga protester. Journalister har börjat tillämpa självcensur och rapporterar inte om hbt-relaterade berättelser av rädsla för repressalier.

Om lagen träder i kraft kommer den som ”propagerar för homosexualitet” bland minderåriga att kunna straffas med böter på upp till 500 000 rubel (108 188 kr).
Svenska politiker bör uppmana sina ryska kollegor att avfärda ytterligare diskussion av lagförslaget eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Diskriminering, Propaganda laws, och Russian State Duma.
Regions: Ryssland.