Tretton människorättsförsvarare fängslade – häv domen

Arrest of 13 human rights defenders in May 2012 Photo: Housing rights task force

Photo: Housing rights task force

Tretton kvinnliga människorättsförsvarare har dömts till fängelse i Kambodja. De har haft en ledande roll i fredliga protester mot expropriering och tvångsvräkningar vid Boeung Kak-sjön i centrala Phnom Penh, där över 3,000 familjer tvingats från sina hem. Civil Rights Defenders uppmanar myndigheterna häva domen.

Rättegången var långt ifrån rättvis. Huvudförhandlingen tog tre timmar och domstolen avslog försvarsadvokaternas begäran om tid för att förbereda ett försvar. Domstolen tillät inte heller försvaret att kalla vittnen och gav dem inte tillgång till vare sig handlingar eller bevisning.

Flera personer var redo att vittna för försvaret och fanns på plats utanför rätten. Men myndigheterna valde i stället att gripa två av dem. Dessa två har häktats misstänkta för samma brott som de andra.

De tretton människorättsförsvararna dömdes till 2,5 års fängelse vardera; en 72-årig kvinna fick villkorlig dom, medan en handfull andra fick delar av straffet villkorligt.

De tretton hade gripits två dagar tidigare, när de samlats tillsammans med ett 80-tal demonstranter som med sång och tal protesterade mot att myndigheterna låtit riva 18 hem. Omkring 200 poliser, inklusive kravallutrustade specialstyrkor, omringade gruppen och grep de tretton med våld och släpade in dem i polisens lastbilar.

I samband med rättegången greps ytterligare en människorättsförsvarare, munken Venerable Luon Sovath. Han hölls isolerad under tio timmar innan han släpptes efter att ha tvingats skriva under en försäkran om att han upphör med sitt stöd till offer för människorättskränkningar i kölvattnet av Kambodjas pågående landkris.

Arrest of 13 human rights defenders in May 2012 Photo Licadho

Photo: Licadho

Tillsammans med en rad andra människorättsorganisationer har Civil Rights Defenders skrivit ett brev till Kambodjas premiärminister Hun Sen och uppmanat myndigheterna att upphäva den bristfälliga rättegångens beslut och skydda människors yttrande- och mötesfrihet. Läs brevet (engelska)

Massiv tvångsvräkning och tystade protester

Familjerna i de 18 rivna hemmen hade begärt att myndigheterna skulle utmärka tomtgränsen för deras bostadsområde, som de anser ingår i ett område som myndigheterna lovat skydda för de boende.

Dispyten och tvångsvräkningarna kring Boeung Kak går tillbaks till 2007, när företaget Shukaku Inc ingick ett leasingavtal med myndigheterna som gav dem rätt att fylla igen sjön för exploatering. Shukaku Inc fick också nyttjanderätt av omkringliggande mark under 99 år. Företaget leds av en senator från Kambodjas styrande parti, Cambodian People’s Party.

Avtalet ledde till att omkring 15,000 personer tvångsvräkts från sina hem. Myndigheterna har kraftigt begränsat deras möjligheter att demonstrera mot besluten och göra sina röster hörda. De tretton kvinnorna har växt fram som informella ledare i området och har med fredliga och kreativa medel försökt stå upp för de boendes mänskliga rättigheter. De har förföljts, hotats och stoppats, men deras kamp ledde 2011 till att en mindre bit mark överfördes från Shukaku till de kvarvarande omkring 600 familjerna.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: #FreeThe15BK, Freedom of assembly, och Yttrandefrihet.
Regions: Kambodja.