Utred våld och hot mot människorättsaktivister

Rustam Matsev, Foto: Civil Rights Defenders

Rustam Matsev, Foto: Civil Rights Defenders

I ett brev till den ryska riksåklagaren, Yuri Chaika, uttrycker vi vår oro över de hot som riktats mot Rustam Matsev i Kabardino-Balkarien den 31 maj.

Rustam Matsev är försvarsadvokat och arbetar för människorättsorganisationen Memorial Human Rights Center i Kabardino-Balkarien.

Den 31 maj gick han till fånglägret i Nalchik för att träffa en av sina klienter. Medan han väntade på att få träffa sin klient anklagades han av en polistjänsteman som är inblandad i utredningen för att ha tvingat klienten att ljuga. Polismannen hotade också Rustam Matsev genom att säga att ”medlemmar av olagliga väpnade grupper elimineras genom särskilda insatser och detsamma kan hända med jurister”. Polismannen försäkrade Rustam Matsev att de skulle ses igen.

Rustam Matsev uppfattar dessa uttalanden som direkta hot mot hans liv och han har redan skrivit ett brev till riksåklagaren med uppmaningen att ta händelsen på allvar.

Vi uppmanar de berörda federala och lokala ryska myndigheterna att se till att utreda våld och hot som människorättsaktivister utsätts för i samband med sitt arbete.

Vi uppmanar också de ryska myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av människorättsförsvarare i enlighet med 1998 års FN-deklaration och främja en miljö där människorättsförsvarare kan fortsätta sitt arbete på ett säkert sätt.

Läs brevet till den ryska riksåklagaren (ENG)

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Kabardino-Balkaria och Memorial.
Regions: Norra Kaukasus.