Stockholmsprocessen stärker utsatta människorättsförsvarare

Situationen för medborgare och människorättsförsvarare i Norra Kaukasus fortsätter att försämras. Allvarliga människorättsövergrepp förvandlar vardagen till en mardröm. I november 2012 samlar Civil Rights Defenders, för fjärde gången, cirka 20 av de främsta människorättsförsvararna från regionen till Norra Kaukasuskonferensen. Under några intensiva dagar i Stockholm utvecklar vi strategier för att förbättra deras säkerhet och öka medvetenheten hos makthavare för att åstadkomma reell förändring.

Samtal under Norra Kaukasuskonferensen Foto: Tina AxelssonInformellt samtal bland deltagare på konferensen Foto: Tina Axelsson

Under 2009 skedde ett utbrott av våld mot människorättsförsvarare i Norra Kaukasus. Ett ökande antal människor blev trakasserade, misshandlade och kidnappade. Fem människorättsförsvarare mördades under året. En av dem var den välkända människorättsaktivisten Natalia Estemirova.

Sedan det första Tjetjenienkriget i mitten av 1990-talet har tortyr, försvinnanden och utomrättsliga avrättningar blivit vardag i region. Dessa övergrepp begås ofta av samma personer som är utsedda att upprätthålla rättssäkerheten.

Genom att arbeta tillsammans med människorättsförsvarare från Norra Kaukasus utvecklar Civil Rights Defenders strategier för att förbättra deras säkerhet. Norra Kaukasuskonferensen, som anordnas i Stockholm varje höst sedan 2009, är huvudarrangemanget inom Stockholmsprocessen. Konferensen är ett unikt tillfälle för människorättsförsvarare från regionen att kunna träffas och koordinera sitt arbete i en fredlig miljö. Att arrangera ett liknande evenemang på plats är omöjligt.

Portrait Sapiyat Magomedova Photo: Private

Portrait Sapiyat Magomedova Photo: Private

Stockholmsprocessen syftar till att öka medvetenheten hos makthavare om de fortsatta människorättsövergreppen i Norra Kaukasus, och att stärka de modiga människorättsförsvararna i regionen som är konstant utsatta på grund av deras arbete.

Kvinnors rättigheter kränks rutinmässigt i alla delar av Norra Kaukasus och kvinnliga människorättsförsvarare är särskilt utsatta. Med stöd av PostkodStiftelsen startade vi under 2012 ett initiativ för att stärka kvinnliga människorättsförsvarare och belysa deras riskfyllda situation. Sapiyat Magomedova, advokat från Dagestan och Per Anger-pristagare 2012, är en av dessa personer som är dubbelt utsatt – på grund av att hon är människorättsförsvarare och kvinna.

Insatser och resultat

Opinionsbildande och informativa insatser är en viktig del av Stockholmsprocessen. Människorättsförsvarare från Norra Kaukasus lyckades tillsammans med Civil Rights Defenders och andra internationella organisationer att sätta människorättsövergreppen som förekommer i regionen på agendan av toppmötet mellan EU och Ryssland som hölls i Stockholm 18 november 2009. Våra rekommendationer till EU bidrog till att Ryssland ratificerade Protokoll 14 av den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, detta möjliggör att Europadomstolen för mänskliga rättigheter kan reformeras och därmed arbeta mer effektivt.

Map the North Caucasus

I maj 2012 organiserade vi en observationsresa till Norra Kaukasus och tog med oss ordföranden respektive vice-ordföranden för den svenska delegationen av Europarådets parlamentariska församling. Efter resan ställde de svenska representanter frågor till Europarådet, i vilken Ryssland är medlem, om Rysslands skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter och vad Europarådet ämnar göra för att landet ska uppfylla dem.

Inom ramen för detta program stärker vi kontinuerligt människorättsförsvararnas kapacitet att arbeta genom relevanta träningar.

När hotet knackar på din dörr

Vi har sett ett stort och akut behov av att kunna agera snabbt i livshotande situationer för människorättsförsvararna i regionen. Under hösten 2011 startade vi Akutfonden som gör det möjligt för oss att kunna stödja människorättsförsvarare som tillfälligt behöver omlokaliseras, skydda viktig kommunikation eller dokument och att ta fram säkerhetslösningar.

Stöd Akutfonden

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Natalia Estemirova, Sapiyat Magomedova, Stockholmsprocessen, och Våld mot människorättsförsvarare.
Regions: Sverige och Norra Kaukasus.