Kamp mot straffrihet i Norra Kaukasus

Tillsammans med Memorial Human Rights Center arbetar Civil Rights Defenders mot straffrihet och för att stärka rättssäkerheten i Norra Kaukasus. Inom ramen för samarbetet dokumenteras brott mot mänskliga rättigheter. De drabbade, samt deras familjer, erbjuds rättshjälp.

Utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, tortyr och hot begås av såväl de ryska federala styrkorna som av lokal polis och militär i Norra Kaukasus. Memorial är en av de mest erfarna ryska människorättsorganisationerna i den här regionen. Informationen om människorättsövergreppen använder vi i påverkansarbetet.

Vi strävar efter att öka medvetenheten om de övergrepp som sker i Norra Kaukasus och att sätta press på svenska och europeiska beslutsfattare att ta upp frågan i alla sina kontakter med ryska myndigheter.

I november 2011 arrangerar vi den tredje konferensen om Norra Kaukasus, där vi samlar en stor grupp människorättsförsvarare från regionen och från det internationella samfundet. Vi träffas för att diskutera hur vi kan arbeta gemensamt för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i regionen, men också säkerhetssituationen för de enskilda människorättsförsvarare som arbetar där.

Läs mer om Memorial

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Memorial.
Regions: Norra Kaukasus.