Studenter i kamp mot diskriminering

2009 antog Bosnien och Hercegovina en lag mot diskriminering. Civil Rights Defenders samarbetar med Association for Democratic Initiatives (ADI) i Sarajevo för att stärka efterlevnaden av lagen och förbättra kunskapen om diskriminering hos studenter och andra intressenter.

Inom ramen för vårt samarbete organiserar vi utbildningar för studenter, rundabordssamtal med olika intressenter, gatuaktiviteter och offentliga kampanjer. Vi stärker studentorganisationer i deras arbete att främja lagstiftningen mot diskriminering och förespråkar förändringar, i synnerhet när det gäller situationen för studenter med funktionshinder.

I samarbete med ADI bedriver vi forskning för att identifiera diskriminerande praxis när det gäller tillgång till utbildning och presenterar resultaten av forskningen till berörda parter.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: ADI och Association for Democratic Initiatives Sarajevo.
Regions: Bosnien-Hercegovina.