Stöd till svag mediesektor i Serbien

Den serbiska mediesektorn kännetecknas av politiskt och ekonomiskt inflytande över medierna, kränkningar av yttrandefriheten, brist på insyn i ägarstrukturerna och kontroversiell lagstiftning och praxis. Tillsammans med vår långsiktiga partner Association of Independent Electronic Media (ANEM) strävar vi efter att ta oss an de befintliga utmaningarna inom mediesektorn och bidra till dess utveckling.

Inom ramen för vårt samarbete med ANEM erbjuder vi kostnadsfri rättshjälp, tar fram förslag till policydokument och anordnar presskonferenser och möten med myndigheterna.

ANEM är en ideell sammanslutning för elektroniska medier med 41 ordinarie medlemmar och 45 stödmedlemmar, vilka tillsammans står bakom 110 TV och radio-stationer över hela Serbien. Föreningen syftar till att skapa en medielagstiftning som står oberoende från politiskt inflytande och ekonomiska förutsättningar som möjliggör en utveckling av de elektroniska medierna i Serbien. ANEM strävar också efter att förbättra den professionella och tekniska nivån i mediesfären.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: ANEM, Association of Independent Electronic Media, och medier.
Regions: Serbien.