Högsta domstolen tillåter spridning av information om hbt-frågor

Två av Civil Rights Defenders partner har överklagat de regionalt antagna lagarna som förbjuder ”propaganda för homosexualitet” till högsta domstolen i Ryssland. I det senaste domslutet, fattat 25 oktober, slog domstolen fast att lagen i St Petersburg blir kvar men att det inte är förbjudet att sprida information om homo-, bisexualitet och transidentitet. Lagarna har använts för att pressa hbt-aktivister.

Högsta domstolen i Ryssland publicerade 25 oktober hela domen i den överklagan som Civil Rights Defenders partner Coming Out lämnat in angående lagen om förbud av ”propaganda för homosexualitet”, som antogs i St Petersburg våren 2012.

– Vi är upprörda över högsta domstolen står fast vid dessa diskriminerande lagar. Men detta är ett viktigt beslut eftersom det nu står klart att informationsspridning om homo-, bisexualitet och transidentitet inte är förbjudet, säger Cecilia Rosing, handläggare för Östeuropa och Centralasien, Civil Rights Defenders.

Nyligen beslutade högsta domstolen i favör för en liknande lag, som antogs i Arkhangelsk 2011 och överklagades av Civil Rights Defenders partner Ryska hbt-nätverket. I likhet med det senaste domslutet slogs fast att lagen inte får användas för att förbjuda ”öppna och offentliga debatter om social status av sexuella minoriteter” eller begränsa ”barns rättighet att få information, inklusive information om homosexualitet, utifrån dennes behov och anpassad för barnets ålder”.

Fastän ordalydelserna i de två lagarna skiljer sig åt är resonemanget i domsluten ungefär densamma.

Utöver statlig diskriminering, argumenterar Coming Out för att faran med lagen är de allvarliga konsekvenser som den för med sig i form av ökad aggressivitet och attacker gentemot hbt-personer och -aktivister. I våldsbrott som inträffat hittills har förövarna uppgett lagen som motiv och som ursäkt för deras agerande. I och med högsta domstolens beslut förbjuds nu uttryckligen liknande aggressiva utspel.

– Varje enskild polis som beslutar sig för att gripa en person som bär på en regnbågsflagga, eller helt enkelt inte döljer sin sexuella läggning, borde veta att han/ hon bryter mot lagen, säger Igor Kochetkov, ordförande för Ryska hbt-nätverket.

Civil Rights Defenders kommer tillsammans med Coming Out och Ryska hbt-nätverket att fortsätta utmana dessa lagar, genom att använda internationella mekanismer om nödvändigt, och under tiden arbeta för att den lokala polisen och domarna förstår samt agerar i enlighet med högsta domstolens beslut.

Läs också: Homofoba regionala lagar strider mot rysk grundlag

Efter att ”gay propaganda”-lagen antogs i St Petersburg har aggressiva påhopp och våldsattacker ökat mot hbt-personer och -aktivister. På den internationella dagen mot homofobi, 17 maj, attackerades flera offentliga evenemang av högerextremister som använde lagen för att rättfärdiga sina våldshandlingar.

Dessa lagar har vid ett flertal tillfällen använts av myndigheter för att stoppa offentliga evenemang till stöd för hbt-personers rättigheter. Bland annat i Arkhangelsk 30 augusti då myndigheterna, genom att hänvisa till den regionalt antagna ”gay propaganda”-lagen, förvägrade Civil Rights Defenders partner Rakurs att anordna en manifestation för att sprida information om hbt-personers rättigheter.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Coming Out, homofobi, och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.