Enkätundersökning om tvångsvård i Sverige

pencil on the exam paper

Välkommen till Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH) enkät om mänskliga rättigheter inom tvångsvården.

Om enkäten

Enkäten vänder sig till dig som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Den består av 10 avdelningar som inleds med allmänna frågor om vilken vård du fick. Sedan följer frågor om vilken information du fick om dina rättigheter, om du hade ett ombud, hur du upplevde vården och om du var delaktig i beslut om vilken vård du skulle få. Vi ställer även frågor om stödpersoner, permission, utskrivning och om du kände dig trygg och säker när du var intagen i tvångsvård. Frågorna handlar endast om den senaste gången du var intagen.

Enkäten ger dig möjlighet att hjälpa oss att se vad som fungerar bra och var det finns brister inom vården. Självklart är du helt anonym och ingen kan utläsa vad just du svarat.


För att besvara enkäten – Klicka här.


För att fylla i enkäten

Enkäten kommer att finnas på Civil Rights Defenders hemsida mellan den 1–30 november. Behöver du hjälp att fylla i svaren kan du ringa oss på telefonnummer: 070-784 01 14. Observera att detta nummer endast är till för hjälp med enkäten. Den som svarar på detta telefonnummer kommer inte kunna ge råd om hur du ska gå vidare om dina mänskliga rättigheter blivit kränkta.

Vi hoppas att du har möjlighet att fylla i enkäten. Dina erfarenheter av tvångsvård är jätteviktiga för oss!

Kategorier: Featured och Nyheter.
Taggar: Inlåst – men inte utan rättigheter.
Regions: Sverige.