Året som gått

Ett nytt år väntar. Men innan vi går vidare och blickar framåt är det viktigt att titta tillbaka och minnas 2013. Utmaningar, händelser och framsteg – allt är av vikt. Vilken lärdom kan vi dra av världshändelser, kränkningar av rättigheter och förändringar och hur ska vi försvara de mänskliga rättigheterna 2014. Nedan följer en överblick över Civil Rights Defenders arbete under 2013. Ett år som både varit ljust och mörkt när det gäller försvaret av de mänskliga rättigheterna.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: 2013 och Mänskliga rättigheter.
Regions: Alla regioner.