Daniels familj nekas prövning av Europadomstolen

Pressmeddelande 2012-07-04

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har avslagit den stämningsansökan mot Sverige som Civil Rights Defenders lämnade in tillsammans med familjen till 22-årige Daniel Franklert Murne. Daniel sköts ihjäl av polis i sitt föräldrahem i Lindesberg år 2005.

– Daniels familj och vi är mycket besvikna. Trots graverande omständigheter väljer domstolen att inte ta upp fallet. Inget ansvar utkrävs för den ytterst bristfälliga polisinsats som ledde till Daniels död och eftersom inga lärdomar har dragits av varken det här fallet eller av andra dödsskjutningar är risken stor att det händer igen, säger Robert Hårdh, Civil Rights Defenders chef.

Civil Rights Defenders överväger nu, tillsammans med familjen, alternativen för att gå vidare. En möjlighet är att föra ärendet vidare till FN:s människorättskommitté, för prövning i förhållande till den Internationella konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter. Det var vad Civil Rights Defenders gjorde i fallet med Mohammed Alzery, som år 2001 utvisades till Egypten under brutala former. FN:s människorättskommitté riktade skarp kritik mot Sverige, som sedermera tvingades betala skadestånd till Mohammed Alzery och till Ahmed Agiza, som utvisades samtidigt.

– Europadomstolens beslut att inte ta upp Daniels fall är ett illavarslande tecken på att den nu gör allt för att värja sig mot den överbelastning som hotar leda till domstolens sammanbrott. Domstolen är en av de viktigaste instanserna i världen när det gäller upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna, men risken är stor att dess betydelse marginaliseras. Och så länge nationella myndigheter och domstolar inte tar sitt ansvar är det alltid de mest utsatta som drabbas, avslutar Robert Hårdh.

Bakgrund till Murne-fallet
2005 blev 22-årige Daniel Franklert Murne ihjälskjuten av polis i sitt föräldrahem i Lindesberg. Daniel hade drabbats av en psykos och behövde vård men polisinsatsen spårade ur och Daniel miste livet. Den efterföljande utredningen var bristfällig och med hänvisning till nödvärnsrätten hölls ingen ansvarig för händelsen. Daniels föräldrar och syster stämde Sverige inför Europadomstolen med hjälp av Civil Rights Defenders.

Vid sidan av den misslyckade polisinsatsen och den bristfälliga utredningen har Civil Rights Defenders identifierat strukturella fel inom polisen som bidrog till Daniels död och som organisationen anser måste åtgärdas; till exempel polisens kunskap och regler för ingripanden mot psykiskt sjuka, lagstiftningen som reglerar polisens hantering av skjutvapen och polisens användning av hålspetsammunition, så kallade dumdumkulor. Se även artikel på DN Debatt 15 april 2012

—————————————————————————–
För mer information kontakta:
Robert Hårdh, Civil Rights Defenders chef, tel. 0709-14 63 14
Christer Murne, far till Daniel Franklert Murne, tel. 0739-09 63 81
Läs mer om fallet

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Daniel Franklert Murne, Dumdumkulor, Polisens metodutredning, och Polisskjutningar.
Regions: Sverige.