En oberoende institution för mänskliga rättigheter: när var hur?

Inbjudan till seminarium i riksdagen den 16 mars: 

Under 2016 planerar regeringen att presentera en skrivelse till riksdagen om en samlad strategi för politiken för mänskliga rättigheter i Sverige, för att förstärka och förtydliga arbetet med mänskliga rättigheter. Här föreslås riksdagen inrätta en oberoende MR-institution enligt FN:s Parisprinciper från 1993.

Vid MR-rådets senaste förhör av Sverige i Genève upprepades kravet på att inrätta en svensk oberoende MR-institution. Något som bäst beskrivs som en oberoende myndighet med uppgift att granska statens internationella MR- åtaganden samt främjande av mänskliga rättigheter. MR-institutioner finns i en tredjedel av världens länder, varav i 17 EU-länder.

Hur bör en svensk oberoende MR-institution organiseras och vilka för- och nackdelar finns med olika lösningar? Välkommen till ett seminarium där viktiga frågeställningar lyfts inför riksdagens beredning av frågan.

Tid och plats: onsdagen 16 mars 2016 kl. 13.00–14.30, Nubiska rummet. Det kommer att finnas en hörselslinga i lokalen samt teckenspråkstolkning.

Arrangörer: Jonas Gunnarsson (S), Birgitta Ohlsson (L), Lika Unika, Civil Rights Defenders, Handikappförbunden, FN-förbundet, RFSL, RFSU och MR-fonden.

Anmälan: Senast den 8/3-16 till Mikael Sundesten S-kansliet i riksdagen e-post: mikael.sundesten@riksdagen.se. Först till kvarn gäller.

Program:
13.00 Välkommen
Jonas Gunnarsson (S) och Birgitta Ohlsson (L).

13.05 Inledning
Moderator Maria Johansson, Lika Unika.

13.10-13.30 A Nordic Perspective on Human Rights Institutions. Sirpa Rautio, Director Finnish Human Rights Centre.

13.30–14.30 Hur bör en svensk MR-institution organiseras?

Per Olsson Fridh, statssekreterare Kulturdepartementet, Linda Nordin,
Svenska FN-förbundet, Elisabeth Abiri, Emerga, Andreas Norlén, ordförande Konstitutionsutskottet, samt Emil Broberg, vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

Varmt välkommen!

Kategorier: Evenemang och Nyheter.
Regions: Sverige.