EU måste upprätthålla trycket på Burma

Den 22 april omförhandlar EU sanktionerna mot Burma. Att permanent häva sanktionerna är alltför tidigt, anser Svenska Burmakommittén och Civil Rights Defenders. De båda organisationerna uppmanar EU att ta förhandlingen på allvar och genuint engagera sig i den demokratiska utvecklingen i Burma.

– Internationella aktörer är ense om att dialog med Burma är att föredra framför isolering, säger Brittis Edman, Sydostasienchef på Civil Rights Defenders. I den dialogen måste EU tala klarspråk om att omvärlden inte blundar för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. EU bör enas om en varsam balansgång mellan belöningar och påtryckningar i sin hållning mot Burma.

I april 2012 valde EU att frysa sanktionerna mot Burma, vapenembargot undantaget, till följd av det reformarbete mot demokratisering som Burmas regering inlett. EU presenterade också ett antal riktmärken som man ansåg måste uppfyllas för att häva sanktionerna permanent.

När nu EU:s utrikesministrar samlas för att omförhandla sanktionerna tycks det som att beslutet att häva sanktionerna redan fattats, utan att någon hänsyn tagits till att utvecklingen mot vissa riktmärken gått åt fel håll. I april 2012 ställde EU som krav att livssituationen för den etniska minoritetsgruppen rohingya skulle förbättras. Sedan dess har vi sett utbredda våldsamheter i västra Burma och förföljelser av rohingya. Under senaste året har hundratals människor dödats och fler än hundratusen rohingya bor i internflyktingläger. Rapporter gör gällande att myndigheter på både central och delstatsnivå begränsar tillträdet för humanitär hjälp till dessa läger, och en humanitär kris håller på att fördjupas.
Anti-muslimska våldsamheter har spritt sig långt utanför Rakhinedelstaten, men myndigheterna har inte infört tillräckliga åtgärder för att få slut på våldet.

EU:s så kallade rådsslutsatser från april 2012 uppmanade till ett slut på Burmas konflikter. I delstaten Kachin tilltog dock kriget vid årsskiftet. Burmas armé har använt sig av stridsflyg mot civila mål, och det har kommit uppgifter om dödande, tortyr och sexuellt våld mot civila. Från Kachindelstaten kommer också rapporter om begränsningar av humanitär hjälp till de internflyktingläger där tiotusentals människor söker skydd undan stridigheter mellan den burmesiska armén och Kachin Independence Army.

– Att lyfta på sanktionerna just i det här läget vore ansvarslöst av EU, säger Jerker Ekvall, ordförande för Svenska Burmakommittén. Att EU bortser från sina egna krav undergräver den egna trovärdigheten och signalerar till Burmas makthavare att de kan ignorera de mänskliga rättigheterna.

……………………………………………………………………..
För mer information, kontakta:
Shantana Shahid, informationsansvarig, Svenska Burmakommittén: +46 720 40 43 30, shantana.shahid@burmakommitten.org

Kategorier: Nyheter och Uttalanden.
Regions: Myanmar.