Registrering av romer är en kränkning av de mänskliga rättigheterna

John Stauffer Legal Director Civil Rights Defenders Photo: Civil Rights Defenders

John Stauffer, chefsjurist Civil Rights Defenders Foto: Civil Rights Defenders

Avslöjandet om polisens register över romer, som inte är misstänkta för något brott, visar på den rasism som finns i Sverige även inom offentliga institutioner.

– Det är helt oacceptabelt att polisen på detta sätt registrerar människor, inklusive barn, utifrån etnisk tillhörighet. Med sitt agerande bryter polisen mot flera svenska lagar och internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

För bara några veckor sedan uttryckte FN:s rasdiskrimineringskommitté oro för den rasism och diskriminering som romer i Sverige utsätts för och krävde att regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med situationen. Inte minst tryckte kommittén på vikten av att polisen och de rättsvårdande myndigheterna utreder och åtalar förövare av rasistiska brott.

Polisen har en nyckelroll i samhället för att garantera de mänskliga rättigheterna. När polisen nu själv så flagrant bryter mot de mänskliga rättigheterna undermineras förtroendet för myndigheterna och för polisens förmåga att verka för ett demokratiskt samhälle som bygger på allas lika värde och rättigheter.

Enligt Civil Rights Defenders är det viktigt att en oberoende utredning görs för att ta reda på omständigheterna kring registret. Det är positivt att Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har agerat snabbt och beslutat att starta en granskning av Skånepolisen. De ansvariga och befattningshavare som direkt eller indirekt godkänt registret måste utredas för brott och ställas inför rätta. Dessutom måste de personer som ingår i registret och vars rättigheter kränkts tillerkännas skadestånd av staten.

Oavsett vad en utredning kommer fram till i ansvarsfrågan visar det aktuella registret att polisen, och inte minst polismyndigheten i Skåne, har allvarliga problem med rasism. De åtgärder som vidtagits efter tidigare händelser har uppenbarligen inte varit tillräckliga. För att komma tillrätta med situationen krävs nu kraftfulla insatser från både regering och polisledning.

Personer som finns med i registret kan kontakta Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden. Även personer som inte vet om de ingår i registret kan vända sig till nämnden eller polisen för att få besked. För att begära skadestånd ska man kontakta Justitiekanslern.

För mer information kontakta John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, 070-484 96 85

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Diskriminering, Mänskliga rättigheter, Polisens arbetsmetoder, Rasism, Romer, och Romer.
Regions: Sverige.