Välbesökt Prideseminarium belyste minoriteter inom minoriteter

Foto: Civil Rights Defenders

Ardeshir Bibakabadi, Tove Fahlgren, Tobias Poggats och Christine Bylund i ett samtal om normer, etnicitet, religion och sexualitet. Foto: Civil Rights Defenders

Under Stockholm Pride arrangerade Civil Rights Defenders tillsammans med stiftelsen Expo ett seminarium som ställde frågan – hur är det att vara en minoritet inom en minoritet? Seminariet lockade cirka 120 åhörare och det blev tydligt att en av människorättsorganisationers viktigaste uppgifter är att lyssna och ge samhällets minoritetsgrupper en röst.

Att vara queer men att också tillhöra en minoritets- eller urfolksgrupp, är en diskussion som ofta inte kommer upp till ytan. Istället betraktas ofta minoritetsgrupper som homogena. Men att vara same och samtidigt lesbisk eller muslim och homosexuell bryter mot många normer och ökar risken för dubbel diskriminering. För att belysa detta bjöd Civil Rights Defenders tillsammans med stiftelsen Expo in Tove Fahlgren och Tobias Poggats från Queering Sápmi, Ardeshir Bibakabadi från hbt-organisationen Homan samt funktionsaktivisten Christine Bylund för ett samtal om sexualitet, etnicitet, religion och funktionsvariation ur ett rättighetsperspektiv.

Tove Fahlgren vittande om att det nästan varit lättare att komma ut som lesbisk än som same – och berättade om hur laddad urfolksfrågan fortfarande är i Sverige. Både Tove och Tobias belyste hur det känns att avvika från normer i både minoritets- och majoritetssamhället.

Alla i panelen underströk vikten av rätten att få definiera sig själv och sin sexualitet . Funktionsaktivisten Christine Bylund lyfte att personer med funktionsvariation ofta inte ens tillskrivs en sexualitet och beskrev problematiken med att komma ut som queer om du främst ses som en asexuell varelse och förväntas vara ett värnlöst offer.

Religion är ett laddat ämne världen över och att vara muslim och homosexuell anses i många länder oacceptabelt. Ardeshir Bibakabadi arbetar och träffar dagligen queermuslimer som möts av okunskap och fördomar – både från den svenska samhället och från den egna familjen och vänner.

Något både Ardeshir, Tove och Tobias lyfte var hur man som muslim och same får stå till svars för allt som kan kopplas till minoriteten. Religiösa yttringar, krig, landkonflikter och kulturella betingelser. Att dessutom avvika från rådande normer kring sexualitet och livsval gör att många blir förbryllade och att många ögonbryn höjs.

– Det är viktigt att lyfta minoritetsfrågor och titta på dem från ett människorättsperspektiv. Rättighetsperspektivet handlar bland annat om att se var och en för den som hon, hen eller han är och vill vara. Vår roll som människorättsorganisation måste vara att ge en röst åt utsatta grupper och att lyssna och lära av deras erfarenheter. Frågor om makt, rättigheter och identitet är aldrig enkla, men centralt är att varje människa ska ha rätten att definiera sig själv och sin sexualitet, sa Johanna Westeson, människorättsjurist på Civil Rights Defenders och seminariets moderator.

Kategorier: Evenemang och Nyheter.
Taggar: Ardeshir Bibakabadi, Christine Bylund, Expo, Homan, Minoritesperspektiv, Queering Sapmi, Stockholm Pride, Tobias Poggats, och Tove Fahlgren.
Regions: Sverige.