Ahmed Agiza frisläppt

Beskedet om att Ahmed Agiza släppts ur egyptiskt fängelse är mycket glädjande. Samtidigt hoppas Civil Rights Defenders att frisläppandet kommer att leda till att vi får ytterligare information om vad de båda männen utsattes för på Bromma flygplats och vid ankomsten till Egypten i samband med avvisningen för 10 år sedan.

– Med tanke på hur allvarliga övergrepp som skett, både rättsliga och fysiska, tycker vi att det är en skandal att ingen har ställts till svars, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Sverige har kritiserats upprepade gånger i FN:s människorättskommitté och i FN:s kommitté mot tortyr för avvisningen och för att därigenom ha brutit mot det absoluta förbudet mot tortyr. Sverige har även fällts för att inte ha utrett det straffrättsliga ansvaret för kränkningen.

2008 lyckades vi som ombud för de båda männen slutligen få Sverige att tillerkänna de båda männen ett skadestånd på 3 miljoner kronor vardera. Trots det beslutade Sverige i november 2009 att neka Ahmed Agiza och Mohammed Alzery uppehållstillstånd.

– Det finns en bristande logik i att justitiekanslern beviljade ett skadestånd på 3 miljoner kronor vardera till Agiza och Alzery samtidigt som regeringen nekade dem uppehållstillstånd för att de fortfarande ansågs vara en säkerhetsrisk. Innebär det alltså att vi har betalat ut skadestånd till två personer som man misstänker är terrorister? Dessutom bygger regeringens beslut på hemligstämplad information från Säpo och kan alltså inte bemötas, säger Robert Hårdh.

En upprättelse för de kränkningar som Agiza och Alzery utsattes för kräver mer än bara ett skadestånd. Det kräver att männen försätts i den situation de befann sig i innan kränkningarna skedde. Vilket innebär att Sverige har en skyldighet att bevilja de båda männen uppehållstillstånd.

Men det räcker inte, en staffrättslig utredning bör också genomföras. Svenska myndigheter har hävdat att en straffrättslig utredning inte har kunnat genomföras av juridiskt-tekniska skäl på grund av den JO utredning som tillsattes. Det anser Civil Rights Defenders är ett svagt argument med tanke på hur allvarliga övergrepp som skett.

 

Robert Hårdh uttalar sig i medierna:

TV4, Nyhetsmorgon, fredag 12 augusti 2011

Dagens Nyheter, fredag 12 augusti 2011

P1, Studio ett, torsdag 11 augusti 2011

Lunchekot, torsdag 11 augusti 2011

 

Bakgrund

Ahmed Agiza och Mohammed Alzery avvisades från Sverige till Egypten under brutala former i december 2001. Amerikanska CIA agenter närvarade vid avvisningen från Bromma flygplats. Båda männen vittnade om att de utsatts för tortyr och förnedrande behandling. Ahmed Agiza dömdes i en summarisk militärrättegång utan möjlighet att kalla egna vittnen eller överklaga domen. Hans skuld för ett eventuellt terroristbrott har aldrig bevisats. Dessutom har anklagelserna som riktats mot honom i Egypten varit av sådan karaktär att de inte ens är straffbara i Sverige. Mohammed Alzery släpptes år 2003 utan att ha åtalats eller dömts för något brott.

Civil Rights Defenders uppmärksammade tidigt avvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, bland annat i alternativrapporter till FN:s männsikorättskommitté och FN:s kommitté mot tortyr år 2002. Vi har också representerat Mohammed Alzery inför FN:s människorättskommitté. I slutet av 2006 kom människorättskommitténs beslut i vilket Sverige fälldes för att i flera avseenden ha brutit mot det absoluta förbudet mot tortyr. Sverige fälldes även för att inte ha utrett det straffrättsliga ansvaret för kränkningen. 2008 lyckades vi som ombud för de båda männen slutligen få Sverige att genom justitiekanslern tillerkänna männen ett skadestånd på 3 miljoner kronor vardera.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Ahmed Agiza, Utvisning, och Mohammed Alzery.
Regions: Sverige.