Vi angriper homofobi med utbildning


Homo-, bisexuella och transpersoner i Serbien riskerar diskriminering i institutionella miljöer. I samarbete med organisationen LABRIS angriper Civil Rights Defenders detta genom utbildning. 

Med förhoppningen, att på längre sikt, kunna bidra till stärkta rättigheter för hbt-personer i Serbien.Våra målgrupper är statliga institutioner, tjänstemän och representanter från det civila samhället. LABRIS har utvecklat en framgångsrik modell för utbildning av personal som arbetar i studentkliniker och på socialbidragskontor.

Tillsammans med LABRIS utbildar vi även journalister i hbt-personers rättigheter. Syftet är att förbättra hur journalister tilltalar och förhåller sig till homosexuella, bisexuella och transpersoner.

I ett långsiktigt perspektiv hoppas vi kunna bidra till stärkta rättigheter för hbt-personer i Serbien.

Redan 2002 gav Civil Rights Defenders stöd till inrättandet av ett info center för lesbiska i LABRIS. Sedan dess har LABRIS blivit en välkänd organisation inom det civila samhället och spelat en viktig roll till exempel i organiseringen av Pride. Vi har också samarbetat med LABRIS kring lagen mot diskriminering i Serbien.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Diskriminering, Labris, och HBT.
Regions: Serbien.