Oroväckande behandling av psykiskt- och fysiskt funktionsnedsatta i Moldavien

Photo courtesy of IDOM

Photo courtesy of IDOM

Nyligen genomförda övervakningsbesök på institutioner i Moldavien för patienter med psykisk- och fysisk funktionsnedsättning uppdagade flera allvarliga brister. Bland annat gällande hygien och personalens behandling de inlagda. Flera patienter vittnade om utbrett våld och funktionshindrade framförde klagomål över bristen på lämpliga boendeförhållanden.

Över 2000 moldaviska medborgare som lider av någon form av psykisk- och fysisk nedsättning bor på någon av landets institutioner. Ett utsänt team reste till institutionerna för att dokumentera de villkor de inlagda lever under och för att utreda eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna. Rapporten om situationen i Moldavien beställdes av Civil Rights Defenders samarbetspartner, Institutet för mänskliga rättigheter i Moldavien (IDOM), och resultatet från besöken är oroande menar IDOM.

Under en presskonferens presenterade IDOM utredningsresultatet och senare i ett möte med representanter från berörda departement och direktörer för varje institution. I januari kommer IDOM skicka en skriftlig rapport till beslutsfattare i Moldavien där förslag på konkreta åtgärder för att förbättra omvårdnaden och levnadsvillkoren för institutionernas patienter presenteras.

Civil Rights Defenders uppmanar den moldaviska regeringen att se över IDOM:s rekommendationer och göra nödvändiga förändringar för att förbättra levnadsvillkoren på institutionerna samt utveckla mekanismer för att skydda rättigheterna för de berörda.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Mänskliga rättigheter och Moldavien.
Regions: Moldavien.