FN uppmanar Ryssland att upphäva propaganda lagarna

Efter att ha granskat Civil Rights Defenders partners, The Russian LGBT Network, alternativa rapport om situationen för hbt-ungdomar i Ryssland sedan propaganda-lagarna implementerades – uppmanar nu FN Ryssland att omedelbart vidta åtgärder för att förbättra situationen för minderåriga hbt-personer och barn som växer upp i hbt-familjer.

Den alternativa rapporten betonar de många problem som minderåriga ryska hbt-personer stöter på i sin vardag och som är vitt spridda i det ryska samhället och som innefattar diskriminering, mobbning, våld och begränsad tillgång till information om sexuell läggning och könsidentitet och diskuterades av experter från olika länder (bland annat Ryssland) i FN:s barnkommitté. I synnerhet diskuterades kränkningar av barns rättigheter, diskriminering och våld mot minderåriga på grund av deras sexuella läggning och könsidentitet.

Den 5 februari gav kommittén sin slutliga kommentar till rapporten och om hur barnkonventionen implementerats i Ryssland. FN ställer sig bakom rapporten och pekar på att minderårigas rättigheter tydligt kränks på grund av sexuell läggning och könsidentitet. FN uppmanar nu Ryssland att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen för minderåriga hbt-personer i landet.

– Det är av stor betydelse att FN lyfter och uppmärksammar situationen för minderåriga hbt-personer och barn som växer upp i hbt-familjer och vi välkomnar kommitténs slutsatser”, säger Cecilia Rosing handläggare för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Lagarna som förbjuder propaganda för homosexualitet har antagits i flera regioner i Ryssland och sommaren 2013 antogs en federal lag som förbjuder propaganda för ”icke-traditionella sexuella relationer”, lagar som ryska lagstiftare har hävdat ska skydda minderåriga.

– FN-kommitténs pekar precis som rapporten på att dessa lagar, tvärtom, skadar och kränker minderåriga, uppmuntrar till stigmatisering och ökar diskrimineringen av hbt-ungdomar i Ryssland, säger Cecilia Rosing. 

Läs hela rapporten här (engelska):

Kategorier: Nyheter.
Taggar: alternative report, Ryska hbt-nätverket, och UN Child Committee.
Regions: Ryssland.