Nu utökar vi vår Sverigebevakning

Civil Rights Defenders har fått en ny medarbetare. Vi välkomnar folkrättsjuristen Cecilia Tengroth som ska stärka vår bevakning av människors rättigheter i Sverige.

– Generellt sett är vi ganska naiva i Sverige i förhållande till de mänskliga rättigheterna. Det finns en utbredd uppfattning om att mänskliga rättigheter aldrig kränks i vårt land. Därför är det desto viktigare att vi granskar våra beslutsfattare och gör människor medvetna om sina rättigheter, säger Cecilia Tengroth.

Hon nämner flera områden där ett starkare människorättsskydd behövs, inte minst efter terrorattackerna den 11 september 2001, då även demokratier visade sig vara beredda att tumma på de mänskliga rättigheterna med hänvisning till landets säkerhet.

– Vi bör vara ytterst vaksamma mot eroderingen av de mänskliga rättigheterna, framför allt i tider av ökad främlingsfientlighet, tuffare ekonomiskt klimat och med de komplexa hotbilder och dess nya aktörer som kan hota såväl internationell som nationell fred och säkerhet, säger hon.

Det finns en oroväckande trend där mänskliga rättigheter ifrågasätts och till och med kränks utan att någon reagerar nämnvärt. Exemplen är många; från de ”kraftfulla” medel som accepteras i kampen mot terrorism till krav på tvångssterilisering av transpersoner i samband med könsbyte. Cecilia kommer framförallt att utveckla organisationens Sverigeavdelning men också bidra till att organisationen som helhet får en stärkt kompetens i folkrättsfrågor.

Cecilia har tidigare arbetat med folkrätt och flyktingfrågor på Röda korset, med humanitär rätt och mänskliga rättigheter på Försvarshögskolan samt deltagit i två statliga utredningar som rör Sveriges folkrättsliga åtaganden.

– Efter tolv lärorika år i statlig tjänst längtade jag efter att åter jobba i en idéburen verksamhet och komma tillbaka till den kraft som finns i en politiskt oberoende organisation som verkar för rättigheter och samhällelig förbättring, säger hon.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Cecilia Tengroth.
Regions: Sverige.