Vi söker praktikanter till våren 2015

Vi erbjuder praktikplats till dig som studerar eller som nyligen har avslutat dina studier på universitets- eller högskolenivå. Praktiken är obetald, på heltid och praktikanten är skyldig att själv säkra finansiering för praktiken. I första hand erbjuder vi praktik till studenter i mänskliga rättigheter, juridik, statsvetenskap, internationella relationer, journalistik, kommunikation eller liknande. Vi förväntar oss att du som praktikant delar våra värderingar, har ett genuint intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskap om vårt arbete. Som praktikant hos Civil Rights Defenders blir du en del i vårt team och arbetar främst med att bistå programansvarig och aktuell avdelning. Praktikanten kommer att arbeta nära våra handläggare under ledning av respektive programansvarig.


En praktikant till rättsavdelningen för arbete med mänskliga rättigheter i Sverige Praktiken består av: Att ge stöd till Civil Rights Defenders juridiska avdelning, framförallt i förhållande till organisationens arbete med att värna mänskliga rättigheter i Sverige. Sverigearbetets fokus är i första hand diskriminering, hatbrott, rättigheter för frihetsberövade, övervakning/nätfrihet och asylfrågor. Praktiken kommer bland annat att bestå av rättsutredningar för pågående rättsprocesser och internationella processer, att bistå allmänheten med rådgivning i juridiska frågor, samt att stödja chefsjuristen och människorättsjuristerna på annat sätt i deras dagliga verksamhet. Visst kommunikationsarbete kan också ingå. Under praktikperioden erbjuder organisationen praktikanten möjlighet att delta i externa möten, seminarier och andra kapacitetsstärkande aktiviteter. Praktikanten ska:

  • vara i den senare delen av sin svenska juristutbildning (alla obligatoriska moment ska vara avslutade);
  • ha läst minst en kurs med fokus på mänskliga rättigheter;
  • behärska svenska flytande och även ha förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal och skrift på engelska;
  • kunna uttrycka sig mycket väl i skrift;
  • förmå arbeta självständigt och samvetsgrant; samt
  • ha ett genuint intresse för mänskliga rättigheter och grundläggande kunskaper om Civil Rights Defenders arbete och uppdrag.

Praktiken är obetald och sträcker sig från 15 januari till 5 juni 2015 med en förväntad arbetsinsats på två eller tre heldagar per vecka. Den kan med fördel förenas med uppsatsskrivande i ett ämne av strategiskt intresse för Civil Rights Defenders. Ansökan ska skrivas på svenska och bestå av ett personligt brev och en meritförteckning. Vänligen skicka din ansökan senast 16 november till johanna.westeson@civilrightsdefenders.org


En praktikant till kommunikationsavdelningen

Civil Rights Defenders kommunikationsavdelning är organisationens nav och ansikte utåt. Avdelningen skriver och publicerar nyhetsartiklar och rapporter om utvecklingen i de regioner där vi är aktiva. Med ansvar för organisationens hemsida, närvaro i media och sociala medier är avdelningens uppdrag och strävan att öka kännedomen om Civil Rights Defenders i Sverige och globalt. Under våren-15 söker vi en praktikant till avdelningen med ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och med skribenterfarenhet. Praktikanten kommer att ingå i organisationens kommunikationsteam och arbeta under ledning av kommunikationsansvarig.

Arbetsuppgifter:
Som praktikant kommer du vara delaktig i att genomföra kommunikationsavdelningens uppdrag. Du kommer att skriva artiklar, göra research och översättningsarbete och fungerar som ett allmänt stöd till avdelningen. Eftersom Civil Rights Defenders kommunicerar på både engelska och svenska söker vi i första hand en person som kan tala och skriva obehindrat på båda språken.

Meriter:
Praktikanten bör ha ett genuint intresse för de mänskliga rättigheterna och en grundläggande kunskap om de frågor Civil Rights Defenders arbetar med. Praktikanten bör ha lätt att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska, vara ansvarstagande och klara av att arbeta självständigt. En bakgrund inom journalistik och kommunikation är meriterande samt dokumenterad erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter för andra ideella organisationer eller i projekt i Sverige eller utomlands.

Praktiken är obetald och sträcker sig från 15 januari till 5 juni 2015 och det ligger på praktikantens ansvar att finansiera praktiken. Ansökan bör bestå av ditt CV och ett personligt brev och skickas till frida.nilson@civilrightsdefenders.org senast den 16 november.


Finns inte den avdelning du vill praktisera på i listan? Då kanske avdelningen annonserar på vår engelska hemsida. Läs här!

Kategorier: Evenemang och Nyheter.
Regions: Alla regioner.