Begäran om Society Memorials avveckling måste återkallas

Open_letter_700

Det ryska justitieministeriets pågående rättsprocess mot den ryska organisationen Society Memorial oroar Civil Rights Defenders som tillsammans med tre svenska människorättsorganisationer: Amnesty International Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter och Östgruppen, har skickat ett öppet brev till den ryska justitieministern, Aleksandr Konovalov. Vi, de undertecknade, uppmanar justitieministern att omedelbart dra tillbaka justitieministeriets begäran om att likvidera Society Memorial eftersom anklagelserna mot organisationen är ogrundade. Begäran strider också mot rätten till föreningsfrihet vilket garanteras i den ryska konstitutionen samt juridiskt bindande internationella konventioner som Ryssland har undertecknat eller ratificerat.

Läs hela brevet till justitieminister Konovalov här

Följande organisationer har undertecknat det öppna brevet:
Amnesty International, Sverige
Civil Rights Defenders
Fonden för mänskliga rättigheter
Östgruppen

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Memorial och Society Memorial.
Regions: Ryssland.