Vi bekämpar straffrihet i Norra Kaukasus

Norra Kaukasus fortsätter att vara den region i Ryssland som är mest oroande gällande mänskliga rättigheter. Människorättsförsvarare i regionen arbetar under väldigt svåra förhållanden och riskerar sina liv när de försöker att uppmärksamma människorättssituationen och hjälpa personer som drabbats av övergrepp att få rättvisa.

Samarbetet med Russian Justice Initiative (RJI) går ut på att bekämpa straffrihet för människorättsövergrepp i Tjetjenien och Norra Kaukasus och att aktivt verka för att rättigheterna som uttrycks i den ryska konstitutionen och den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter ska respekteras. Detta gör vi genom att ta fall av grova människorättsövergrepp till domstol, både inom det ryska rättssystemet och till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECtHR). Samt genom att följa upp Europadomstolens domar gentemot Ryssland.

Omkring 1300 offer och anhöriga har vi tillsammans med RJI representerat i totalt 210 fall hittills. Än så länge har Europadomstolen enhälligt dömt till vår fördel i alla, utom en, av de 101 domarna som fallit. Bland annat har Ryssland funnits ansvarigt för tortyr, försvinnanden och utomrättsliga avrättningar.

Vi arbetar också aktivt med andra icke-statliga organisationer, med regeringar i Europarådets medlemsstater och med medier för att sätta gemensamt tryck på Ryssland. Ett resultat av detta är att den ryska statsduman, i januari 2010, ratificerade Europakonventionens protokoll 14 – vilken kan effektivisera Europadomstolens arbete och möjliggöra en snabbare handläggning av de över 100 000 fall som samlats i domstolen.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: ECHR, ECtHR, RJI, och Russian Justice Initiative.
Regions: Norra Kaukasus.