Nyhetsbrev nr 1, januari-mars 2010


Oleg OrlovRyssland måste agera i Norra Kaukasus

Våren 2009 deklarerade Ryssland att den 10 år långa ”anti-terroroperationen” mot separatister i Tjetjenien var avslutad och att situationen i den nordkaukasiska delrepubliken var stabil. Men de senaste månadernas utveckling vittnar om att situationen i Norra Kaukasus är allt annat än normal. Sedan juli har ett antal framstående människorättsförsvarare och journalister mördats och hot mot aktivister har ökat.

Den välkända människorättsförsvararen Natalja Estemirova som arbetade på organisationen Memorials lokalkontor i Groznyj i Tjetjenien kidnappades den 15 juli och påträffades dagen efter skjuten till döds i grannrepubliken Ingusjien. Månaden efter mördades de två aktivisterna Zarema Sadulajeva och Alik Dzjabrailov i Tjetjenien och en journalist i Dagestan. Säkerhetsläget för människorättsförsvarare är idag sämre än på många år.

Därför samlades ett tjugotal människorättsaktivister från Norra Kaukasus och andra delar av Ryssland i Stockholm 27-28 oktober för att diskutera situationen för människorättsförsvarare på konferensen ”North Caucasus – human rights defenders at risk”. Konferensen arrangerades av Civil Rights Defenders och samlade även en rad svenska och internationella människorättsorganisationer. Strax innan konferensen skulle inledas nåddes deltagarna av nyheten att deras kollega Maksjarip Ausjev hade mördats i Kabardino-Balkarien.

Ryssland har fällts över etthundra gånger i Europadomstolen för allvarliga människorättsbrott i Norra Kaukasus. Konferensens deltagare har gemensamt arbetat fram ett antal rekommendationer till EU och det svenska ordförandeskapet inför det toppmöte som hölls mellan EU och Ryssland den 18 november. I dokumentet uppmanas EU och Sverige att sätta hårdare press på Ryssland att omedelbart vidta åtgärder för att förbättra människorättssituationen i Norra Kaukasus. Ryssland uppmanas att genast utreda brott mot de mänskliga rättigheterna, stärka skyddet för det civila samhället och verkställa domarna från Europadomstolen.

Läs mer om konferensen och rekommendationerna här.

Kategorier: Nyhetsbrev.