Nyhetsbrev nr 4, oktober-december 2010

Vårt ansvar att motverka romernas utanförskap

Civil Rights Defenders krävde i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 september att Sverige ska stoppa avvisningarna av romer till Kosovo och att den svenska regeringen verkar för att andra EU länder följer efter. Följande stycken är ett utdrag ur artikeln, som även uppmärksammades av TT, Sveriges Radio, TV4 och en rad lokala och regionala tidningar.

Ladda ner nyhetsbrevet: Nyhetbrev 4 2010

Kategorier: Nyhetsbrev.