Fotogalleri – Våra rättigheter

Våra rättigheter kan inte tas för givna. Det gäller för alla människor, i alla länder. I samarbete med fotografen Elisabeth Ohlson Wallin har vi tagit fram tio bilder som illustrerar kränkningar av människors rättigheter. Vi visar också hur det skulle kunna vara istället och vad vi gör för att försvarar dessa rättigheter. Det är vår förhoppning att bilderna ska bidra till en ökad förståelse och kunskap om vad de mänskliga rättigheterna faktiskt innebär. Slutligen också till en insikt om att vi alla har ett ansvar för att försvara dem – för vem ska annars göra det? Robert Hårdh, Civil Rights Defenders chef

Utställningen, i dess fysiska form, har varit på turné på flera orter i Sverige och på Västra Balkan. Är du intresserad av att visa utställningen i din stad eller visa en digital version i utbildningssyfte – kontakta gärna Hampus Stenberg via mejl eller ring +46 76 576 27 62.