Vanliga frågor

Medlemskap och gåvor – privatperson

”Hur säger jag upp mitt medlemskap?”

För att avsluta ditt medlemskap kontaktar du givarservice via epost eller via telefon på +46 8 545 277 30. Kom ihåg att uppge namn, adress och personnummer eller medlemsnummer (medlemsnumret hittar du till höger om ditt namn och adress i utskicken).

__________________________________________________________________________________________

”Hur ändrar jag mitt månadsbelopp?”

För att ändra beloppet du skänker varje månad kontaktar du givarservice via epost eller via telefon på +46 8 545 277 30. Kom ihåg att uppge namn, adress och personnummer för att undvika misstag.

__________________________________________________________________________________________

”Hur avslutar jag månadsgivande via SMS?”

Sms:a MRmånad STOP till 72 980 så avslutas ditt månadsgivande.

__________________________________________________________________________________________

”Jag hittar inget svar på min fråga. Vad gör jag nu?”

Ibland kan informationen finnas på en annan av våra undersidor så prova gärna sökrutan högst upp till höger på webbsidan. Om du fortfarande inte hittar ditt svar mejla gärna:info@civilrightsdefenders.org, eller ring oss på: +46 8 545 277 30

 

Samarbeten och gåvor – företag

”Samarbetar ni med vilka företag som helst?”

Vi är måna om att de företag som stöder oss delar våra grundläggande värderingar om de mänskliga rättigheterna. Vi samarbetar inte med företag inom sprit-, vapen-, tobaksproduktion eller porrindustrin. Vi samarbetar inte heller med företag vars verksamhet medför en allvarlig fara för miljön.

__________________________________________________________________________________________

”Är företagsgåvor avdragsgilla?”

Nej.

__________________________________________________________________________________________

”Vad är skillnaden mellan en gåva och ett samarbete?
”

Ett samarbete är ett partnerskap. Det upprättas ett långsiktigt avtal där vi arbetar tillsammans och sätter upp mål med aktiviteter för varje år. 
En gåva innebär inga förpliktelser eller avtal.

__________________________________________________________________________________________

”Är ett partnerskap/samarbete avdragsgillt?
”

För att det ekonomiska stödet ska vara avdragsgillt i näringsverksamheten krävs att utgiften ska ha ett starkt samband med den verksamhet som man bedriver. Företaget måste få någon motprestation som är till nytta i näringsverksamheten. Det är bra att på ett tidigt stadium diskutera detta med företagets revisorer.

__________________________________________________________________________________________

”Är det moms på gåvor och sponsring?
”

Civil Rights Defenders är en ideell förening och enligt skattelagstiftningen inte skyldig att deklarera och betala mervärdeskatt (moms). Civil Rights Defenders får därmed inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp i sin verksamhet.