Vänliga ord


FN:s särskilda rapportör om rätten till mötesfrihet och föreningsfrihet”Jag ser uppdraget som särskild rapportör om rätten till mötesfrihet och föreningsfrihet som det civila samhällets mandat. Framgången i mitt arbete är beroende av det arbete som görs av organisationer som Civil Rights Defenders. De inser att aktivister på gräsrotsnivå drabbas mest när de kräver respekt för mänskliga rättigheter i repressiva miljöer. Jag rekommenderar Civil Rights Defenders och alla människorättsförsvarare för deras mod och motståndskraft.”

Maina Kiai, FN:s särskilda rapportör om rätten till mötesfrihet och föreningsfrihet


Tina Axelsson”Att få möjlighet att samarbeta med Civil Rights Defenders är en stor ära, en organisation som uträttar stordåd i det tysta. I ögonen på människorna jag får träffa och fotografera kan man läsa precis varför Civil Rights Defenders är en så nödvändig och viktig organisation.”

Tina Axelsson, fotograf


Jens Assur Photo Linus Meyer”Civil Rights Defenders är en modig organisation, som inte tvekar när det blir besvärligt eller farligt. Jag imponeras av hur kunniga och proffsiga de är, samtidigt som de är väldigt trevliga att ha att göra med. Vi har ett spännande samarbete kring två av mina filmer: Killing the Chickens to Scare the Monkeys och A Society, som handlar om att väcka debatt om mänskliga rättigheter – inte minst bland svenska skolungdomar.”

Jens Assur, internationellt känd filmare och fotograf – en av Sveriges ledande samtidsskildrare


Tom Beckman”Stora och omdanande rörelser över hela världen har de senaste åren haft sin utgångspunkt i fri- och rättigheter. Och ökad transparens tvingar både medborgare och beslutsfattare att förhålla sig och ta ställning. Få frågor känns mer angelägna än mänskliga rättigheter idag och därför värdesätter jag vårt arbete med Civil Rights Defenders enormt. Att kunna få deras information och råd i aktuella frågor är avgörande för mig i yrkesrollen. Och kan man dessutom bidra med något tillbaka så är det förstås något jag är väldigt stolt över”

Tom Beckman, kreativt ansvarig och partner, Prime kommunikationsbyrå


Percy Bratt“Det som är så inspirerande och positivt med Civil Rights Defenders är att vi arbetar med människorättsadvokater och andra människorättsförsvarare för att ge konkret skydd för enskilda individer – vi stärker utsatta människor som kämpar för mänskliga rättigheter. Jag tycker också om det faktum att organisationen använder samma principiella angreppssätt när man arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige och i andra delar av världen.”

Percy Bratt, delägare advokatbyrån Bratt & Feinsilber


Mathias Wikström”På avstånd kan Civil Rights Defenders insatser och dess betydelser synas viktiga. På nära håll råder inget tvivel om att de är livsavgörande. Det är både intressant, engagerande, och dessvärre, lärorikt att få bidra till Civil Rights Defenders framgångsrika arbete. Vi på RBK värderar vårt samarbete med Civil Rights Defenders, deras insats och vår möjlighet att få bidra till många av de modiga människor som behöver stöd ute i en värld långt ifrån det vi ofta tar för givet.”

Mathias Wikström, VD RBK reklambyrå


Fredik Ståhl”Vi är glada över att kunna stödja Civil Rights Defenders i deras viktiga arbete för skydd av mänskliga rättigheter både i Sverige och utomlands. Civil Rights Defenders driver många frågor där juridiskt stöd behövs, såsom frågor om yttrandefrihet, övervakning och skydd för personlig integritet, och där vi ser fram emot att få kunna hjälpa till.”

Fredrik Ståhl, partner Time advokatbyrå (Time advokatbyrå bidrar till Civil Rights Defenders arbete genom att ge juridiskt stöd och rådgivning pro bono.)