romregistret

Staten betalar historiskt skadestånd till romer

Lagbok 480x270

Justitiekanslern (JK) meddelade i dag att staten inte överklagar hovrättens dom i målet som Civil Rights Defenders drivit om Skånepolisens register över romer. Skadestånd betalas ut till samtliga personer i det olagliga registret. ”Vi är otroligt glada att vår process leder till att alla de personer som fanns med i detta etniska register nu får upprättelse”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Romregistret: staten skyldig till etnisk registrering – hovrätten fastställer tingsrättens dom

Lagbok 480x270

Den 28 april meddelade hovrätten sin dom i fallet om Skånepolisens register över romer – svenska staten är skyldig till etnisk registrering. Civil Rights Defenders, som stämt svenska staten, har därmed vunnit fallet både i tingsrätten och hovrätten. ”Det här är en historisk och väldigt viktig dom, för våra klienter, för de över 4700 personerna i registret, för alla romer och för samhället i stort”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Skånepolisens register över romer prövas i hovrätten

Civil Rights Defenders företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register.

I dag inleds andra och sista dagen i hovrätten sedan staten överklagat skadestånd för etnisk diskriminering. Civil Rights Defenders, som företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register, vann den 10 juni 2016 målet mot staten i Stockholms tingsrätt. ”Vi vill att hovrätten fastställer tingsrättens dom och anser oss ha goda chanser att återigen få rätt mot staten”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.