Skånepolisens register över romer

Staten betalar historiskt skadestånd till romer

Lagbok 480x270

Justitiekanslern (JK) meddelade i dag att staten inte överklagar hovrättens dom i målet som Civil Rights Defenders drivit om Skånepolisens register över romer. Skadestånd betalas ut till samtliga personer i det olagliga registret. ”Vi är otroligt glada att vår process leder till att alla de personer som fanns med i detta etniska register nu får upprättelse”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Romregistret: staten skyldig till etnisk registrering – hovrätten fastställer tingsrättens dom

Lagbok 480x270

Den 28 april meddelade hovrätten sin dom i fallet om Skånepolisens register över romer – svenska staten är skyldig till etnisk registrering. Civil Rights Defenders, som stämt svenska staten, har därmed vunnit fallet både i tingsrätten och hovrätten. ”Det här är en historisk och väldigt viktig dom, för våra klienter, för de över 4700 personerna i registret, för alla romer och för samhället i stort”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Rättegången om Skånepolisens register över romer: en nulägesbild

Stockholm tingsrätt

I mars 2015 stämde Civil Rights Defenders svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i och med Skånepolisens så kallade Kringresanderegister över tusentals romer. Ett år senare slog Stockholm tingsrätt fast att staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering. Domslutet har därpå överklagats av Justitiekanslern (JK) och nu väntar nya förhandlingar vid Svea Hovrätt. För att de drabbade ska få upprättelse väntar en lång process och frågorna om vad som händer nu är många. Denna nulägesbild ämnar att skapa förståelse kring vad som hittills skett samt vad som händer nu.

Justitiekanslern överklagar dom om Skånepolisens etniska register

Stockholm tingsrätt

Den 30 juni, kom beskedet att svenska staten genom Justitiekanslern (JK), överklagat domen från Stockholms tingsrätt från den 10 juni där tingsrätten fann att elva personer i skånepolisens så kallade Kringresanderegister utsatts för etnisk diskriminering. De elva personerna som företrätts av Civil Rights Defenders har enligt tingsrätten blivit registrerade enbart på grund av sin romska etniska tillhörighet och hade därför rätt till skadestånd på 30 000 kronor per person.

Svenska staten skyldig till etnisk diskriminering: vad händer nu?

Stockholm tingsrätt

Idag, den 10 Juni 2016, slog Stockholm tingsrätt fast att svenska staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering i och med Skånepolisens olaga register över romer. Domen fastslår att de elva personerna i målet registrerades enbart på grund av sin etniska tillhörighet vilket bryter mot både Polisdatalagen och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Läs mer om vad som händer nu.

Historisk dom: Svenska staten skyldig till etnisk diskriminering

Fred_Robert_480

Den 10 juni meddelade tingsrätten att svenska staten är skyldig till etnisk diskriminering. Civil Rights Defenders vann målet på alla punkter där staten ställts till ansvar för skånepolisens register över romer. Det historiska domslutet ger upprättelse till de tre barn och åtta vuxna som Civil Rights Defenders agerade ombud för i stämningen av staten. Uppdateringar kring målet sker löpande på Civil Rights Defenders hemsida och i våra kanaler för sociala medier.