Alternative Report CAT 2002

Beträffande Sveriges efterlevnad av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, april 2002. Rapporten är skriven av Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén), Rädda Barnen Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Svenska Röda Korset och svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom. (engelska)

Ladda ner rapporten.

Kategorier: Rapporter.
Taggar: Mänskliga rättigheter, Tortyr, och FN:s kommitté mot tortyr.
Regions: Sverige.