Homofoba regionala lagar strider mot rysk grundlag

De nyligen antagna regionala lagarna i Ryssland som förbjuder ”homosexuell propaganda riktat mot minderåriga” strider mot nationell lagstiftning. Det påpekar Civil Rights Defenders partner: Ryska hbt-nätverket och Helsingforskommittén i Moskva, i en ny rapport. Lagarna har tidigare fördömts av människorättsorganisationer världen över.

– Enligt bestämmelser i både internationell lag och den ryska grundlagen får endast medborgares fri-och rättigheter begränsas när det är nödvändigt för att skydda människors liv, hälsa eller moral, säger Igor Kochetkov, ordförande för Ryska hbt-nätverket i rapporten.

En annan slutsats som tas upp är att regionala beslutsfattare tagit liten eller ingen hänsyn till människorättsförsvarares eller akademikers åsikter i frågan.

I rapporten ”The Situation of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in the Russian Federationen” ges en överblick av situationen för homo-, bisexuella och transpersoner i Ryssland samt vilka internationella mekanismer som finns inom området.

Flera fall av diskriminering och hatbrott beskrivs också. Informationen som rapporten bygger på kommer delvis från den telefonjour som Civil Rights Defenders stöttat sedan 2010. Genom telefonjouren kan hbt-personer som diskriminerats få juridisk hjälp och moraliskt stöd.

The Situation of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in the Russian Federation

Kategorier: Resultat och Rapporter.
Taggar: Propaganda laws och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.