Buggning och hemlig kameraövervakning

I kampen mot den grova brottsligheten går det antagligen inte att utesluta användningen av hemliga tvångsmedel, men det är en absolut nödvändighet att medborgarna tillförsäkras tillförlitliga rättssäkerhetsgarantier. Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommitténs) rapport (utg. 2000) visar att nuvarande lagstiftning så gott som helt saknar sådana garantier.

Ladda ner rapporten.

Kategorier: Rapporter.
Taggar: Mänskliga rättigheter, Rätt till privatliv, och hemlig övervakning.
Regions: Sverige.