Göteborgskravallerna

Göteborgskravallerna i samband med EU-toppmötet i juni 2001 väckte omfattande massmedial uppmärksamhet. Fredliga demonstrationer urartade till ofattbara våldsaktiviteter med omfattande förstörelse av egendom och angrepp mot polis. Allmänheten kunde emellertid också iaktta hur polisen understundom agerade på ett sätt som väckte förvåning. Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommitténs) rapport granskar från humanitärrättslig utgångspunkt hur myndigheter och domstolar förhållit sig under händelserna och deras efterspel.

Ladda ner rapporten.

Kategorier: Rapporter.
Taggar: Mänskliga rättigheter och Polisvåld.
Regions: Sverige.