Förbättrad mediesituation i Moldavien

2011 stärktes pressfriheten i Moldavien som en positiv effekt av en generell förbättring av det rättsliga och politiska läget i landet. Det är slutsatsen i den medierapport som vi tagit fram tillsammans med vår partner Independent Journalism Centre.

Moldavien har infört nya lagar som stärker mediefriheten och samtidigt har mångfalden i medielandskapet ökat. Sju nya tidningar, två radiostationer och fem onlinepublikationer har etablerats under 2011. Enligt analysen har även korruptionen inom tillsynsmyndigheten för tv minskat.

Mediernas rapportering av de två val som hölls under 2011 var mer balanserad än vid tidigare val, även om det fortfarande förekommer inskränkningar i mediefriheten. Vid presidentvalet i Transnistrien kunde oberoende medier arbeta utan påtryckningar från myndigheter men samtidigt är situationen fortfarande svår för oberoende medier. Journalister har nekats tillträde till offentliga arrangemang och utsatts för misshandel.

Läs hela rapporten på engelska här

Kategorier: Resultat och Rapporter.
Taggar: Freedom of the press och Independent Journalism Centre.
Regions: Moldavien.