Hatets språk

Samhällets främsta vapen mot hatpropaganda är kriminaliseringen av hets mot folkgrupp, som inskränker yttrandefriheten genom att hotande och missaktande uttalanden förbjuds. Denna rapport avhandlar nationell och internationell lagstiftning och praxis som reglerar gränsen mellan yttrandefrihet och förbud mot spridning av rasistiska och främlingsfientliga idéer.

Ladda ner rapporten

Med yttrandefrihet kommer ansvar och skyldigheter. Rätten att uttrycka sin åsikt innebär inte att det är tillåtet att skada eller kränka andra. Den här skriften utgiven av Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén) 2005 handlar om hur den svåra gränsdragningen mellan det tillåtna och det otillåtna har skapats.

Ladda ner Hatets språk – Frågor och svar

Kategorier: Rapporter.
Taggar: Hate speech och Rapport om yttrandefrihet.
Regions: Sverige.