Lång väntan på rättvis rättegång

Ett av de största problemen när det gäller rätten till en rättvis rättegång i Serbien är svårigheten att få en rättvis domstolsprövning, enligt en rapport av Civil Rights Defenders i samarbete med Youth Initiative for Human Rights (YIHR).

”De fall som undersökts i rapporten är bra parametrar för en kritisk och objektiv analys av reformen av rättsväsendet i Serbien och av rättsväsendets förmåga att tillämpa internationella och nationella normer”, säger Sumeja Tulic, handläggare på Civil Rights Defenders i Sarajevo.

Enligt rapporten finns det också stora problem när det gäller rätten att få sin sak prövad inom rimlig tid. Vissa domare vet inte att de kan påverka tiden för olika förfaranden.

Rapporten är ett resultat av unga forskares hängivna arbete. Tillsammans har de analyserat över 20 brottmål och tvistemål i nationella domstolar, efter att ha genomgått en utbildning i mänskliga rättigheter under 2011. Den andra delen av rapporten kommer att publiceras i januari 2012.

YIHR-Fair-Trial-Principle-in-Serbia

Kategorier: Resultat och Rapporter.
Taggar: Rättvis rättegång, YIHR, och Youth Initiative for Human Rights.
Regions: Serbien.