FN-kommitté stödjer Civil Rights Defenders kritik mot regeringen

John Stauffer Legal Director Civil Rights Defenders Photo: Civil Rights Defenders

John Stauffer Chefsjurist på Civil Rights Defenders Foto: Civil Rights Defenders

Efter att ha granskat Sveriges rapporter gällande arbetet mot rasism, diskriminering och hatbrott har FN:s rasdiskrimineringskommitté nu lämnat ett formellt uttalande. Kommittén går på samma linje som Civil Rights Defenders och pekar på brister i regeringens arbete.

– Det är mycket positivt att kommittén så tydligt tagit hänsyn till de synpunkter vi tillsammans med övriga organisationer fört fram i vår parallellrapport. De brister kommittén pekar på är allvarliga och det är viktigt att regeringen nu följer kommitténs långtgående rekommendationer, säger chefsjurist John Stauffer på Civil Rights Defenders.

I augusti förhördes Sveriges regering i FN:s rasdiskrimineringskommitté. Inför förhöret presenterade Civil Rights Defenders, tillsammans med Svenska FN-förbundet och närmare femtio andra organisationer, en parallellrapport till Sveriges nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapporter.

Parallellrapporten visar att trots de åtgärder som vidtagits av den svenska regeringen är strukturell rasism, diskriminering och hatbrott alltjämt är ett allvarligt problem i Sverige. Särskilt synliggörs situationen för Sveriges fem nationella minoriteter och för muslimer, afro-svenskar, asylsökande och papperslösa personer.

Kommitténs slutsatser och rekommendationer följer i huvudsak de synpunkter som Civil Rights Defenders tillsammans med FN-förbundet och andra organisationer framförde. Rasdiskrimineringskommittén pekar särskilt på behovet av:
• en oberoende nationell myndighet för mänskliga rättigheter;
• en stärkt diskrimineringslag och möjligheter för individer och organisationer att driva diskrimineringsfall i domstol;
• särskilda åtgärder för att motverka strukturell diskriminering;
• bredare mandat för Diskrimineringsombudsmannen;
• en tydlig strategi för att stärka polis och åklagares arbete med hatbrott;
• åtgärder för att motverka ekonomisk och social segregation;
• ratificering av ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter;
• effektiva åtgärder för att motverka diskriminering av romer;
• en utvärdering av lagen om särskild utlänningskontroll (terroristlagen).

Läs mer:
CERD Concluding Observations
Tidigare artikel om förhöret

Kategorier: Nyheter och Rapporter.
Taggar: parallellrapport, Svenska FN-förbundet, Swedish United Nations Association, och UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination.
Regions: Sverige.