Pressombudsmannens framtida roll och överlevnad

Allmänhetens Pressombudsman Yrsa Stenius har under de senaste månaderna kritiserats och ifrågasatts från flera håll, bland annat för att hon rekommenderat Pressens Opinionsnämnd att klandra Expressen för ett avslöjande om Jan Guillous kontakter med KGB på 60- och 70-talet.

Expressen svarade med att bojkotta PO och flera chefredaktörer efterlyser nu en ökad tydlighet. Frågan om en Medieombudsman har också aktualiserats, samtidigt som det pågår en utredning av tryckfrihetslagstiftningen vilken kan leda till inskränkningar i fråga om privatlivets helgd.

Välkommen till en diskussion om PO ämbetets och Pressens Opinionsnämnds roll och överlevnad – mot bakgrund av den pågående konflikten. Står vi inför en kris för hela PO ämbetet och PON?

Datum: onsdag 12 maj

Tid : 9.00 -10.00, kaffe/te och smörgås serveras från kl 08.30.

Plats: Stora Nygatan 26, 1 tr.

Medverkande: Karin Olsson, Expressens kulturchef, Anders Ahlberg, Kyrkans Tidnings chefredaktör, samt Ulrika Knutson, Publicistklubbens ordförande (som ansluter senare).

Moderator: Percy Bratt, advokat och ordförande för Civil Rights Defenders.

Anmäl dig före 10 maj på anmalan@civilrightsdefenders.org eller ring 08-545 277 30.

Välkommen till en timme mänskliga rättigheter!

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: pressetik, Percy Bratt, Press Council, Pressombudsman, och Publicistklubben.
Regions: Sverige.